Jesteś tutaj: Bip -> Strona główna
Strona główna
Witamy
w Biuletynie Informacji Publicznej
Zespołu Szkół 
w Zawadce Osieckiej
Nasz adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZAWADCE OSIECKIEJ
Zawadka Osiecka 173
38-223 Osiek Jasielski
Tel./fax (13) 442-00-08
 
e-mail: spzawadkaosiecka@wp.pl

strona www:   http://www.spzawadkaosiecka.pl

strona BIP:   http://www.zawadkaosiecka.pl

 
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej  i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.